حقوق تجارت

این وبلاگ درخصوص حقوق تجارت می باشد

تعریف تجارت

تعریف : تجارت یعنی راه ها و روش های سودمند و موثر برای دریافت فایده از سرمایه گذاری یک تجار میباشد.

<خاصیت تجارت>

1: صنعت/تولید: به آن شرکت ها گفته میشود که محصولات شان قابل لمس باشد

مثال: لباس ,بوت ,موتر و ...

2: خدمات: به آن شرکت ها گفته میشود که محصولات شان قابل لمس نباشد.

مثال: شفاخانه ها ,مکاتب ,کودکستان

3: تجارت : خرید و فروش اجناس

مثال : اجناسی که از یک کمپنی به کمپنی دیگر و از یک شخص به شخص دیگر .

که این سرمایه گذاری هم به فایده تجار و مردم بوده و هم به فایده ملت .

تجارت باعث رشد جامعه شده و نظر به تولیدات و محصولات همان کمپنی و یا شرکت نیازمندیهای آن جامعه را مهیا میسازد.

..............................................

 

انواع تجارت

1» تجارت انفرادی : آن نوع تجارت میباشد که دارای یک مالک بوده و مسولیت تمامی امور آنرا دارا میباشد در صورت فایده و یا زیان و غیره ...

مثال : مغازه که فقط یک مالک دارد.

2» تجارت به صورت شراکت : این یک نوع رابطه بین چند شخص بوده که یک تجارت را برای دریافت فایده آغاز کرده اند . تعداد آنها بین دو و بیست میباشد.

مثال: مغازه / کمپانی که دارای دو و یا بیشتر شرکا میباشد.

3»تجارت گروهی : این یک نوع تجارت داوطلبانه میباشد که مردم  با هم یکجا شده و برای کسب فایده یک تجارت را آغاز میکنند.و مالکان از بیست نفر زیاد میباشد.

مثال: در یک بانک تعداد زیادی  مردم پولشان را انداخته و بمقدار پولشان مالک همان بانک میباشد چه کم و یا زیاد باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:21  توسط داود طاهرخانی  |